Miten tiedämme kehittyvämme?

Mistä tiedämme, että kehitymme yksilönä? Miten voimme tietää kehittyvämme tiiminä? Millä organisaatio pystyy kertomaan muille ja itselleen, että se on kasvanut ja muuttunut. Jokainen matka voidaan tulkita, vasta kun se voidaan jotenkin todentaa. Tätä varten tarvitaan mittareita, joilla mitata muutos. Meidän tulee tietää mistä lähdimme, jotta voimme tietää mihin olemme päässeet.

Mittaamalla, tarvisemme mittareita

Kuka tekee nuo mittarit meille? Esihenkilöt ovat viimeiset vuosisadat johtaneet organisaatioita ja tehneet mittareilla. Mittarit ja niiden tuloksia kutsutaan nykyään tiedolla johtamiseksi. Tiedolla johtamisen idea on pystyä reagoimaan muuttuvan ympäristön tarpeisiin ja ennustaa, mitä tuleman pitää. Toinen keino pysty toimimaan muuttuvassa maailmassa on päätöksenteon komentoketjun madaltaminen. Mitä vähemmän ketjussa on lenkkejä, joille tieto pitää välittää, sitä paremmin oikeat henkilöt tekevät päätöksen.

Organisaatiohierarkian madaltaminen tarkoittaa esihenkilöiden vallan purkamista huomattavasti tai kokonaan. Ilmiöstä käytetään termiä yhteisöohjautuvuus ja sen puolesta puhuu useita teorioita organisaatiopsykologian saralla. Jos esihenkilöiden valtaa ja vastuuta poistetaan, niin kuka tekee mittareita? Kuka asettaa meille tavoitteet?

Johtamisen viisi tasoa purettuna vastuisen mukaan, Karl-Johan Spiik, Karlex Oy

Jaetussa johtajuudessa yhteisö, tiimi, henkilöstö eli ihmiset itse asettavat tavoitteet omalle toiminnalleen. Kuten ylläolevassa kuviossa on esitetty, tavoitteiden asettaminen alkaa siirtyä yhteisön vastuulle moniarvoisessa johtamisessa. Autonomisessa johtamisessa yhteisö asettaa itse omat tavoitteensa ja mittaa toimintaansa.

Miten mitata muutosta johtamisessa?

Kuka tekee mittarit yhteisöohjatuvuuden suhteen? Miten mitata muutosta johtamisessa? Miten mitata itseäni ja omia arvojani yhteisöohjautuvuuden suhteen? Mistä tiedän, mitä minun tiimini pitäisi tehdä, kehittyäkseen yhdessäohjautuvammaksi? Minä olen tehnyt teille mittarit tähän tarkoitukseen, olkaa hyvä.

Yhteiöohjautuvuuden mittarit löytyvät osoitteesta https://yhteisoohjautuvuus.fi/

Osoitetta saa ja pitää jakaa
Työn tavoite kirkastuu seuratessani unelmiani

Valmennan pk-yrityksiä välttämään kiirettä ja stressiä. Käytän työkaluinani keinoja yhteisöohjautuvuuden työkalupakista.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kehittää johtamista ja parantaa työhyvinvointia. Yhteystietoni ovat sivun alareunassa.