Karl-Johan "Kalle" Spiik

Category itseorganisoituminen

Ongelmanratkaisukyky haastavissa asiakaspalvelutilanteissa

Olen viikon sisällä ollut yhteydessä kahteen eri organisaatioon ja antanut palautteen huonosti hoidetusta asiakaspalvelusta. Kummassakin tapauksessa asiakas joutuu odottamaan monta viikkoa eikä häntä huomioida tai muisteta. Mietin paljon, miten he ovat joutuneet kyseiseen tilanteeseen ja mielestäni yhteisöohjautuvuus ja itseorganisoituvan tiimin… Continue Reading →

Hyvästi hierarkia -webinaari

Webinaarin live-muistiinpanot, fasilitaattoreina Perttu Salovaara ja Johanna Pystynen. He ovat aivan saman asian äärellä, jota itsekin pohdin ja teen työkseni Karlex Oy:ssä. Perttu ja Johanna törmäsivät usein junassa ja muissakin yhteyksissä. Johanna edustaa työkalun näkökulmaa ja Perttu taas johtajuusnäkökulmaa. He… Continue Reading →

Ketterä oppiminen 2 kirjan julkistustilaisuus

Osallistuin ma 23.8.2021 aamulla Ketterä oppiminen 2 – Strategiasta käytäntöön -kirjan julkistamistilaisuuteen. Helsingin Kauppakamari kertoi avaussanat ja Karoliina Jarenko otti yleisön vastaan ja juonsi tapahtuman. Jarenko painotti, että kyseessä on erittäin kuuma aihe. Hän kertoi miten suuressa osassa organisaatioita edellytetään,… Continue Reading →

Ammatillinen luovuus

Luovuus antaa mahdollisuuden tuottaa ratkaisuja, jotka rikkovat normaalia löytävät uuden tavan ratkaista perinteisiä ongelmia. Luovuus on ideointia ja uuden keksimistä. Jos luovaa toimintaa ei taltioida eikä kirjata ylös, häviävät uudet ideat ja ne jäävät valjastamatta käyttöön. Ammattimaisuus vaatii järjestelmällisyyttä ja… Continue Reading →

Hallitustyöskentely itseorganisoituvassa yrityksessä

Jokaisessa yrityksessä toimii taustalla hallitus, joka kantaa vastuun yrityksen toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Kun yritys ei toimikaan perinteisellä tavalla, pitää hallituksen tukea toimintaa aivan uudella tavalla. Hallituksen ja omistajien on sitouduttava itseorganisoituvaan malliin ja antaa vastuu työntekijöille – muuten yhteisöohjautuvuus… Continue Reading →

Saamattomuus vai osaamattomuus?

Moni kokee usein (aikaan)saamattomuutta, mistä se oikeastaan johtuu? Onko kyseessä avuttomuus, osaamattomuus vai voimattomuus? Työelämässä varsinkin kyseessä voi olla itsensä johtamisen taitojen puutteesta – tällöin saamattomuus johtuu osaamattomuudesta, joka on helppo korjata. Itsensä johtamisen taidot ovat taitoja siinä missä mitkä… Continue Reading →

Sisäisen kriitikon paikka itseorganisoituvassa tiimissä

Jokaisella meillä on sisäinen kriitikko, joka puhuu meille vastavuorossa sisäisen myötätunnon kanssa. Toisilla meillä sisäinen kriitikko on niin kovaa äänessä, ettei myötätunnon ääntä kuulu. Nämä henkilöt vaativat paljon itseltään ja ovat usein ylisuorittajia. Ylisuorittaja ei välttämättä vaadi kollegoiltaan yhtä paljon… Continue Reading →

Mikä palkitsee työssä?

Olemme sosiaalisia olentoja ja haemme peilausta tunteillemme ja teoillemme kanssaihmisistä. Ongelmat kiintymyssuhteen muodostumisessa lapsuudessa saa meidät olemaan nirsompia kollegoiden ja kriittisempiä itsemme suhteen. Jos palaute työstä uupuu, tai annetaan väärällä tavalla, emme koe onnistumista ja työmotivaatiomme vähenee. Jaeetussa johtajuudessa on… Continue Reading →

Yrittäjien etiketti

Olen puolitoista vuotta kirjoitellut itseohjautuvuudesta ja itseorganisoituvuudesta. Tosi usein kuvataan, että esihenkilötön organisaatio toimii kuin yksityisyrittäjät – jokainen omana herranaan ilman määräysvaltaa toisiin. Se pitää paikkansa, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa (mm. MODe) olen alkanut ymmärtää, että yhteisöohjautuvuudessa on kuitenkin sovitut… Continue Reading →

Itseohjautuvuuden tila Suomessa

Tuukka Kostamo Aalto-yliopistosta avasi tilaisuuden ja esitteli aiheen, onko itseohjautuvuudesta enemmän hyötyä vai haittaa. Ylen uutinen | Kauppalehden uutinen | Tutkimusraportti Tulosten esittely, tutkijatohtori Frank Martela, Aalto-yliopisto Frank esitteli itseohjautuvuuden yleisiä asioita mm. Reinventing Organizations ja Buurtzorgin Jos De Blockin… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑