fbpx

Karl-Johan "Kalle" Spiik

Category itseorganisoituminen

Hallitustyöskentely itseorganisoituvassa yrityksessä

Jokaisessa yrityksessä toimii taustalla hallitus, joka kantaa vastuun yrityksen toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Kun yritys ei toimikaan perinteisellä tavalla, pitää hallituksen tukea toimintaa aivan uudella tavalla. Hallituksen ja omistajien on sitouduttava itseorganisoituvaan malliin ja antaa vastuu työntekijöille – muuten yhteisöohjautuvuus… Continue Reading →

Saamattomuus vai osaamattomuus?

Moni kokee usein (aikaan)saamattomuutta, mistä se oikeastaan johtuu? Onko kyseessä avuttomuus, osaamattomuus vai voimattomuus? Työelämässä varsinkin kyseessä voi olla itsensä johtamisen taitojen puutteesta – tällöin saamattomuus johtuu osaamattomuudesta, joka on helppo korjata. Itsensä johtamisen taidot ovat taitoja siinä missä mitkä… Continue Reading →

Sisäisen kriitikon paikka itseorganisoituvassa tiimissä

Jokaisella meillä on sisäinen kriitikko, joka puhuu meille vastavuorossa sisäisen myötätunnon kanssa. Toisilla meillä sisäinen kriitikko on niin kovaa äänessä, ettei myötätunnon ääntä kuulu. Nämä henkilöt vaativat paljon itseltään ja ovat usein ylisuorittajia. Ylisuorittaja ei välttämättä vaadi kollegoiltaan yhtä paljon… Continue Reading →

Mikä palkitsee työssä?

Olemme sosiaalisia olentoja ja haemme peilausta tunteillemme ja teoillemme kanssaihmisistä. Ongelmat kiintymyssuhteen muodostumisessa lapsuudessa saa meidät olemaan nirsompia kollegoiden ja kriittisempiä itsemme suhteen. Jos palaute työstä uupuu, tai annetaan väärällä tavalla, emme koe onnistumista ja työmotivaatiomme vähenee. Jaeetussa johtajuudessa on… Continue Reading →

Yrittäjien etiketti

Olen puolitoista vuotta kirjoitellut itseohjautuvuudesta ja itseorganisoituvuudesta. Tosi usein kuvataan, että esihenkilötön organisaatio toimii kuin yksityisyrittäjät – jokainen omana herranaan ilman määräysvaltaa toisiin. Se pitää paikkansa, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa (mm. MODe) olen alkanut ymmärtää, että yhteisöohjautuvuudessa on kuitenkin sovitut… Continue Reading →

Itseohjautuvuuden tila Suomessa

Tuukka Kostamo Aalto-yliopistosta avasi tilaisuuden ja esitteli aiheen, onko itseohjautuvuudesta enemmän hyötyä vai haittaa. Ylen uutinen | Kauppalehden uutinen | Tutkimusraportti Tulosten esittely, tutkijatohtori Frank Martela, Aalto-yliopisto Frank esitteli itseohjautuvuuden yleisiä asioita mm. Reinventing Organizations ja Buurtzorgin Jos De Blockin… Continue Reading →

Neuvottelutaidot modernissa työyhteisössä

Kun ryhmä ihmisiä eri agendoilla pyrkii samaan määränpäähän, tarvitaan neuvottelutaitoja. Neuvottelutaidot voivat tarkoittaa lähes mitä vain, minä tarkoitan keinoa keskustella ja ottaa huomioon mielipiteet ja sovitella tarpeet siten, että jokainen kokee saaneensa sopimuksesta jotain itselleen. Huomasin miten eritavoin ihmiset ajattelevat… Continue Reading →

Maineensa veroinen itseohjautuvuus -webinaari

Osallistuin webinaariin, jossa esiteltiin tutkimustuloksia itseohjautuvista organisaatioista. Ensimmäisenä esiteltiin Business Finlandin rahoittaman Minimal Organizational Design (MODe) -tutkimushankkeen päätulokset, kokemuksia ja havaintoja itseohjautuvuudesta hankkeen kumppaniyrityksiltä. Webinaarin tallenne ja kirjallinen yhteenveto Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen. Ensimmäisenä kuultiin Perttu Salovaaran ja Johanna Vuoren tutkimuksesta, jonka lopputulos… Continue Reading →

Etätyötiimin tuloksellinen johtaminen

Etäjohtamisen taidot ovat nyt koetuksella. Koulutukset etäjohtamisesta yleistyvät ja kauppakamarien kehitystoimenpiteet keskittyvät etätyötiimeihin. Perinteisesti etäjohtaminen kulminoituu yhteen henkilöön – johtajaan. Jaetussa johtajuudessa etätyötiimiä ei tarvitse ohjata yhden henkilön toimesta. Ei tarvita niin paljon erillisiä soittokierroksia, koska johtaminen tapahtuu normaalin kommunikoinnin… Continue Reading →

Tulevaisuuden työelämässä palkataan luovuutta

Julkaistu Kaarina-lehdessä 10.3.2021 Kuljemme kohti maailmaa, jossa rutiininomaiset ja toistettavat työt automatisoidaan roboteille ja tekoälylle. Uusia työpaikkoja ilmaantuu tilanteisiin, jossa tarvitaan päätöksentekoa ja luovuutta ennalta odottamattomissa tilanteissa – jotain missä vain ihminen pärjää hyvin. Työelämässä puhutaan jatkuvasti itseorganisoituvista tiimeistä, jotka… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑