fbpx

Karl-Johan "Kalle" Spiik

Category #itseohjautuvuus

Miten urakkahinta liittyy itseorganisoitumiseen?

Kun et tiedä alasta mitään ja olet ostamassa, urakkahinta eli kiinteä hinta on järkevä valinta. On helpompi laskea budjetti ja pysyä siinä, kun osto tapahtuu urakkana. Tällöin riskin kantaa toimittaja ja se kyllä tuntuu myös hinnassa. Rakennusalalla on yleisempää ottaa… Continue Reading →

Minkälaisille tiimeille itseorganisoituminen sopii?

Itseorganisoituva malli käytännössä sopii kaikille ryhmille ja yksilöille, mutta viimeisen vuosisadan organisaatiomallit, koulut, työelämän valmennukset sekä media on varmistanut, ettemme osaa ajatella ryhmää ilman johtajaa. Johtajuus on kuitenkin ilmiö ja se voi tapahtua ilman henkilöitymistä yhteen ihmiseen. Tarkoitukseni on aina… Continue Reading →

Miten esihenkilön puuttuminen näkyy käytännössä?

Itseohjautuvassa tiimissä esihenkilön tehtävät jaetaan tiimin jäsenten kesken. Oleellisimpana tämä näkyy siinä, ettei yhdelle henkilölle kasaudu kaikki hallintoroolit. Jokainen saa ottaa itselleen sopivia ja mielekkäitä tehtäviä. Joku haluaa tehdä vuorolistat, toinen taas tykkää budjetista ja kolmas tykkää olla kontaktihenkilönä. Jotkin… Continue Reading →

Itseohjautuvan organisaation hybridimalli

Työskentely itseohjautuvassa tiimissä ei sovi kaikille. Kaikki eivät halua ottaa vastuuta ja vapautta päättää omasta työnteostaan, he haluavat tehtävät annettuina ja tietää työnsä rajat. Toisille taas itseohjautuvuus on elinehto, jotta he pystyvät tekemään työnsä motivoituneesti. Organisaatio voi toteuttaa hybridimallia, jossa… Continue Reading →

Päätä itse, mutta kysy ensin muilta

               Itseohjautuvuudessa jokainen voi tehdä päätöksiä, mutta on erittäin tärkeää kysyä muilta ennen päätöstä. Muiden mielipiteen kysyminen voidaan juurruttaa aina organisaation prosesseihin asti. Kun kysyt muiden mielipidettä, joudut perustelemaan omaa valintaasi ja samalla itsekin hahmotat päätöstäsi paremmin. Joudut myös muistamaan,… Continue Reading →

Epävakaa maailma vaatii ketteriä tiimejä – VUCA

Itseohjautuva tiimi ei tarvitse toimintaansa hyväksyntää ulkopuolelta ja on siksi ketterä ja nopea liikkeissään. VUCA on kirjainyhdistelmä, joka tarkoittaa räjähdysherkkää, monimutkaista, epävarmaa ja monimerkityksellistä . VUCA:lla kuvataan nykyistä maailmaa, jossa elämme. Itseohjautuva tiimi on meidän vastine VUCA-maailmaan ja sen asettamiin… Continue Reading →

Supernopea orgaaninen prosessori – intuitio

Jokaisen meidän mielessämme on supernopea informaation prosessointijärjestelmä, jolla voi yhdistellä tietoa mielin määrin ja tuottaa sitä mikrosekunneissa – välähdyksinä. Yksi välähdys voi sisältää satoja lauseita, tuhansia kuvia ja lukemattomia tunteita. Kyseessä on intuitio ja sitä voi treenata. Intuition käyttö voidaan… Continue Reading →

Organisaatioiden tasot ja Teal-teoria

Olen lukenut kirjaa Itseohjautuvuus ja intuitio, jossa viitataan jatkuvasti Frederick Lalouxin Teal-teoriaan ja Reinventing Organizations kirjaan. Teal-teoriassa kuvataan organisaatioiden ja siinä olevien ihmisten ymmärryksen ja yhteistyön tasoa. Jokaisella tasolla on ominaisuutensa ja pääidea, millä organisaatio toimii. Kun aloin kirjoittaa itseohjautuvuuden… Continue Reading →

Hollanniin hoivaihme Buurtzorg – itseohjautuvuuden johtava organisaatio

Ennen vanhaan naapuriapu oli ainut apu, joka oli saatavilla. Perhe ja suku olivat vastuussa, kun huolehdittiin vanhuksista. Suomi on hyvinvointivaltio, jossa on monimuotoinen ja -mutkainen järjestelmä, jonka varassa vanhuksista huolehditaan. Hollannissa hoivaihme on saanut uuden tason, kun 15 000 työntekijää toimivat… Continue Reading →

Itseohjautuva head hunter Hannu Järvimäki

Haastattelin ystävääni ja viime vuoden Keskusliitto-kollegaani Hannu Järvimäkeä itseohjautuvuudesta hänen ammatissaan. Hannu toimii nimikkeellä rekrytointikonsultti – head hunter. Hän ei ole vain rekrytointikonsultti tai ainoastaan head hunter, eikä haastattelussa mainita mitään hänen videoidensa tekotaidoista, joka ”harrastuksena” yhdistää meitä vahvasti. Itseohjautuvuus… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑