Karl-Johan "Kalle" Spiik

Author Kalle Spiik

Taso 6: Luottamus

Ominaisuudet Luottamuksen myötä halu viettää myös vapaa-aikaa yhdessä kasvaa Uskallus puhua avoimesti tiimin kesken mistä tahansa Jatkuva treenaaminen ja parantaminen Avoin luottamus kollegoihin Työparien muodostuminen Merkitys:Tiimi on kuin perhe, mutta työelämäsn puolella. Keskinäinen arvostus on muuttunut luottamukseksi eikä virheitä pelätä… Continue Reading →

Taso 5: Arvostus

Vaatimukset Muiden mielipiteiden pyytäminen, vaikka olisi varma omasta asiastaan Ei jätetä ristiriitoja elämään, vaan ratkaistaan ne Ilmaise tukevasi muita ja heidän valintojansa Asioita nostetaan esiin, vaikka ne olisivat epämukavia Onnistumisten juhlistaminen, jopa pienten Merkitys:Ei ole niin pientä asiaa, etteikö sitä… Continue Reading →

Taso 4: Sparraus

Vaatimukset Ajan käyttäminen muiden opettamiseen Avun pyytäminen oletuksena, vaikkei koe tarvitsevansa apua Ymmärrys, että työtä tehdään yhdessä Kokoonpanojen ja näkökulmien vaihtaminen Tiimin jäsenet tuntevat toistensa osaamiset ja taidot Merkitys:Muiden auttaminen ja ideoiden haastaminen on osa tiimin työtä – en tarkoita… Continue Reading →

Itseohjautuva head hunter Hannu Järvimäki

Haastattelin ystävääni ja viime vuoden Keskusliitto-kollegaani Hannu Järvimäkeä itseohjautuvuudesta hänen ammatissaan. Hannu toimii nimikkeellä rekrytointikonsultti – head hunter. Hän ei ole vain rekrytointikonsultti tai ainoastaan head hunter, eikä haastattelussa mainita mitään hänen videoidensa tekotaidoista, joka ”harrastuksena” yhdistää meitä vahvasti. Itseohjautuvuus… Continue Reading →

Taso 3: Mielipiteiden huomiointi

Vaatimukset Muiden mielipiteet ovat samanarvoisia omieni kanssa Kaikista asioista pitää voida keskustella Asiat ovat asioita ja ihmiset ihmisiä Keskusteltavat asiat pitää priorisoida, jotkin asiat pitää jättää seuraavaan kertaan Muiden mielipiteet aiheuttavat muutosta toiminnassasi Jokainen on valmis perustelemaan kantansa ja mielipiteensä… Continue Reading →

Taso 2: Avoin keskustelu

Vaatimukset Jokaisella täytyy olla mahdollisuus sanoa mielipiteensä. Jokaisen tulee uskaltaa sanoa mielipiteensä. Ei saa arvostella muiden mielipiteitä. Kaikista asioista pitää voida keskustella. Jokaisen tulee olla oma itsensä. Ryhmän lämmittely palaverin alussa (vaativat palaverit esim. retrospektiivi). Merkitys:Jokaisen pitää ymmärtää, että kun… Continue Reading →

TMI Meditaatio – taso 7

Olen suorittanut tätä tasoa melkein vuoden. Tasot 1-6 suoritin vähän yli puolessa vuodessa. Nollasta sataan kasvatti taitojani ja avasi mielessäni asioita, mutta tämä taso on syventänyt eniten. Koen pientä mielten yhdistymistä ja jatkuvaa rauhallisuuden tunnetta. Flowhon siirtyminen musiikilla tai ilman… Continue Reading →

Itsekuri ja pitkäjänteisyys

Monissa arjen pienissä asioissa tarvitaan enemmän tai vähemmän itsekuria. Kodin pitäminen siistinä on yksi esimerkki tästä, mutta sitäkin voi helpottaa opettelemalla rutiineja. Rutiinit voivat muodostua ajan kuluessa, mutta itsekurin avulla ne voi opetella nopeastikin – kunhan vain pitää niistä kiinni…. Continue Reading →

Itseohjautuvuusteoria ja Lauri Valtonen

Etsin tietoa itseohjautuvuusteoriasta ja vastaan hyppäsi nuorkauppakamariystäväni Lauri Valtosen nimi. Törmäsin hänen tuoreeseen Pro graduun, jonka otsikko on Rakkaudesta lajiin? – vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatio itseohjautuvuusteorian valossa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Laitoin Laurille viestiä ja haastattelin häntä aiheesta. Itseohjautuvuusteoria ei ole yksi teoria, vaan… Continue Reading →

Taso 1: Aikaa keskustelulle

Itseohjautuvan tiimin ensimmäinen taso varmistaa perusasioiden olevan kunnossa. Itseohjautuvuus perustuu kommunikoinnille ja yhdessä päättämiselle. Merkitys Asiat eivät etene itsestään eikä tärkeitä asioita voi tai pidä hoitaa chatissa. Tarvitaan allokoitu aika, jolloin käsitellään yhdessä asioita. Tiimin on osattava varata aikaa näille… Continue Reading →

« Older posts

© 2020 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑