fbpx

Karl-Johan "Kalle" Spiik

Author Kalle Spiik

Miten urakkahinta liittyy itseorganisoitumiseen?

Kun et tiedä alasta mitään ja olet ostamassa, urakkahinta eli kiinteä hinta on järkevä valinta. On helpompi laskea budjetti ja pysyä siinä, kun osto tapahtuu urakkana. Tällöin riskin kantaa toimittaja ja se kyllä tuntuu myös hinnassa. Rakennusalalla on yleisempää ottaa… Continue Reading →

Minkälaisille tiimeille itseorganisoituminen sopii?

Itseorganisoituva malli käytännössä sopii kaikille ryhmille ja yksilöille, mutta viimeisen vuosisadan organisaatiomallit, koulut, työelämän valmennukset sekä media on varmistanut, ettemme osaa ajatella ryhmää ilman johtajaa. Johtajuus on kuitenkin ilmiö ja se voi tapahtua ilman henkilöitymistä yhteen ihmiseen. Tarkoitukseni on aina… Continue Reading →

Miten esihenkilön puuttuminen näkyy käytännössä?

Itseohjautuvassa tiimissä esihenkilön tehtävät jaetaan tiimin jäsenten kesken. Oleellisimpana tämä näkyy siinä, ettei yhdelle henkilölle kasaudu kaikki hallintoroolit. Jokainen saa ottaa itselleen sopivia ja mielekkäitä tehtäviä. Joku haluaa tehdä vuorolistat, toinen taas tykkää budjetista ja kolmas tykkää olla kontaktihenkilönä. Jotkin… Continue Reading →

Susi lampaiden aatteissa

Pimeällä keskiajalla hallittiin ihmisiä Jumalan pelolla ja kirkolla oli yliote kansasta. Nykyään Jumalalle ja uskonnolle haistatetaan pitkät ja uskovainen onkin vähemmistön puolella. On tullut kuitenkin uusi vallan väline – nimittäin COVID-19. Koronauskovaiset julistavat aatettaan kaikkialla ja kansaa hallitaan koronan ja… Continue Reading →

Itseohjautuvan organisaation hybridimalli

Työskentely itseohjautuvassa tiimissä ei sovi kaikille. Kaikki eivät halua ottaa vastuuta ja vapautta päättää omasta työnteostaan, he haluavat tehtävät annettuina ja tietää työnsä rajat. Toisille taas itseohjautuvuus on elinehto, jotta he pystyvät tekemään työnsä motivoituneesti. Organisaatio voi toteuttaa hybridimallia, jossa… Continue Reading →

Päätä itse, mutta kysy ensin muilta

               Itseohjautuvuudessa jokainen voi tehdä päätöksiä, mutta on erittäin tärkeää kysyä muilta ennen päätöstä. Muiden mielipiteen kysyminen voidaan juurruttaa aina organisaation prosesseihin asti. Kun kysyt muiden mielipidettä, joudut perustelemaan omaa valintaasi ja samalla itsekin hahmotat päätöstäsi paremmin. Joudut myös muistamaan,… Continue Reading →

Asioiden tekeminen sinne päin, tapaus Vastaamo

Asiat tulisi tehdä kunnolla heti alusta – jo ensimmäisellä kerralla. Riski virheisiin kasvaa, kun jätetään jokin tärkeä asia tekemättä ja ”korjataan se sitten myöhemmin”. Usein tämänkaltaisen toiminnan syyksi laitetaan ”kiire” tai ”osaamattomuus”, mutta oikeasti syynä on puhdas laiskuus. Nykyään ihmiset… Continue Reading →

Lisäravinteiden kirjo

Minulta kysyttiin CrossFit-salilla, että syönkö lisäravinteita – jaa ettäkö mitä kaikkea =) Tässä kattaus mitä mulla menee suusta alas päivittäin – tai osa nyt kuureittain N kertaa vuodessa. Pääasiassa kaikki luonnollisia ja ravintoa täydentävää. Tässä on se ihmepillerisetti, millä minä… Continue Reading →

Epävakaa maailma vaatii ketteriä tiimejä – VUCA

Itseohjautuva tiimi ei tarvitse toimintaansa hyväksyntää ulkopuolelta ja on siksi ketterä ja nopea liikkeissään. VUCA on kirjainyhdistelmä, joka tarkoittaa räjähdysherkkää, monimutkaista, epävarmaa ja monimerkityksellistä . VUCA:lla kuvataan nykyistä maailmaa, jossa elämme. Itseohjautuva tiimi on meidän vastine VUCA-maailmaan ja sen asettamiin… Continue Reading →

Erilaisia tapoja tietää asioita – intuition luokittelut

Kirjoitin edellisessä julkaisussa intuitiosta ja luettelin erilaisia intuitioita. Seuraavaksi esittelen Itseohjautuvuus ja intuitio kirjasta yhden luokittelun, joka perustuu tieteisiin ja mielen toimintaan. Strateginen intuitio Ongelmanratkaisutapa, joka löytyy aasialaisesta filosofista, sotastrategioista, yritysstrategioista, tieteenhistoriasta ja kognitiivisesta psykologista. Välähdys, joka kirkastaa mielen loistavalla… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑