fbpx

Karl-Johan "Kalle" Spiik

Author Kalle Spiik

Työtehtävien priorisointi

Työ on mielekästä, kun vain suorittaa selkeää tehtävälistaa järjestyksessä – eikö vain? Harva meistä ymmärtää, että meidän tulee itse muodostaa tuo tehtävälista. Monet sanovat, ettei ole mitään selkeää listaa vaan tilanteita tulee sieltä ja täältä. Nyt mitataan itsensä johtamisen taidot,… Continue Reading →

Keskittymiskyvyn puute

Itsensä johtamisessa oleellinen asia on osata katsoa itseään peiliin ja myöntää virheensä. Jos vuosien varrella keskittymiskyky on heikentynyt, vika ei ehkä ole työpaikassa, kollegoissa ja työtehtävissä vaan vääränlaisessa työskentelytavassa. Törmäsin jo pari vuotta sitten termiin ADT, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna… Continue Reading →

Hallitustyöskentely itseorganisoituvassa yrityksessä

Jokaisessa yrityksessä toimii taustalla hallitus, joka kantaa vastuun yrityksen toiminnasta, varallisuudesta ja strategiasta. Kun yritys ei toimikaan perinteisellä tavalla, pitää hallituksen tukea toimintaa aivan uudella tavalla. Hallituksen ja omistajien on sitouduttava itseorganisoituvaan malliin ja antaa vastuu työntekijöille – muuten yhteisöohjautuvuus… Continue Reading →

Itsensä johtamisen keinoja

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan ihmisen kykyä toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta – siis kykyä johtaa itseään. Itsensä johtaminen on toimintaa ja itseohjautuvuus on mitattava ominaisuus. Suosittelen aloittamaan itsensä johtamisen harjoittelun jokapäiväisistä arkisista asioista. Kun aloittaa pienestä, niin opin tuominen isoihin… Continue Reading →

Saamattomuus vai osaamattomuus?

Moni kokee usein (aikaan)saamattomuutta, mistä se oikeastaan johtuu? Onko kyseessä avuttomuus, osaamattomuus vai voimattomuus? Työelämässä varsinkin kyseessä voi olla itsensä johtamisen taitojen puutteesta – tällöin saamattomuus johtuu osaamattomuudesta, joka on helppo korjata. Itsensä johtamisen taidot ovat taitoja siinä missä mitkä… Continue Reading →

Sisäisen kriitikon paikka itseorganisoituvassa tiimissä

Jokaisella meillä on sisäinen kriitikko, joka puhuu meille vastavuorossa sisäisen myötätunnon kanssa. Toisilla meillä sisäinen kriitikko on niin kovaa äänessä, ettei myötätunnon ääntä kuulu. Nämä henkilöt vaativat paljon itseltään ja ovat usein ylisuorittajia. Ylisuorittaja ei välttämättä vaadi kollegoiltaan yhtä paljon… Continue Reading →

Mikä palkitsee työssä?

Olemme sosiaalisia olentoja ja haemme peilausta tunteillemme ja teoillemme kanssaihmisistä. Ongelmat kiintymyssuhteen muodostumisessa lapsuudessa saa meidät olemaan nirsompia kollegoiden ja kriittisempiä itsemme suhteen. Jos palaute työstä uupuu, tai annetaan väärällä tavalla, emme koe onnistumista ja työmotivaatiomme vähenee. Jaeetussa johtajuudessa on… Continue Reading →

Yrittäjien etiketti

Olen puolitoista vuotta kirjoitellut itseohjautuvuudesta ja itseorganisoituvuudesta. Tosi usein kuvataan, että esihenkilötön organisaatio toimii kuin yksityisyrittäjät – jokainen omana herranaan ilman määräysvaltaa toisiin. Se pitää paikkansa, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa (mm. MODe) olen alkanut ymmärtää, että yhteisöohjautuvuudessa on kuitenkin sovitut… Continue Reading →

Karman voi katkaista

Ikivanha totuus sanoo, että jokainen oma teko heijastuu itselle takaisin. Karman voima pitää kaiken tasapainossa ja mikäli kohtelet muita huonosti, saat myös huonoa kohtelua osaksesi. Karman voi kuitenkin katkaista. Isän ja äidin sukuhaaroista perityt huonot käytösmallit voidaan korjata havahtumalla tietoisuuteen… Continue Reading →

Itseohjautuvuuden tila Suomessa

Tuukka Kostamo Aalto-yliopistosta avasi tilaisuuden ja esitteli aiheen, onko itseohjautuvuudesta enemmän hyötyä vai haittaa. Ylen uutinen | Kauppalehden uutinen | Tutkimusraportti Tulosten esittely, tutkijatohtori Frank Martela, Aalto-yliopisto Frank esitteli itseohjautuvuuden yleisiä asioita mm. Reinventing Organizations ja Buurtzorgin Jos De Blockin… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Spiik.Net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑